24 | 10 | 2016

facebook       Avís legal: condicions d'ús i protecció de dades

 "Un xiquet, un mestre, un llibre i un llapis poden canviar el món" (Malala en el seu discurs en l'ONU)

 No puedes enseñárselo todo: sólo puedes ayudarle a encontrarlo por sí mismo". Galileo Galilei (1564-1642)


ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES EN L'IES PUÇOL


El Sindicat d'Estudiants ha convocat per al dia 26 d'octubre una jornada de vaga d'alumnes. Davant açò l'equip directiu informa que:

  • Tots els grups de 3r i 4t d'ESO, 1r i 2n de Batxiller, de Formació Professional Bàsica i Formació Professional de Grau Superior han presentat en Direcció l'avís d'adhesió a la convocatòria de vaga amb percentatges de participació superiors al 80%.

  • La legislació actual contempla que els alumnes 1r i 2n d'ESO no tenen dret a fer vaga.

  • La vaga és exclusivament d'alumnes, per la qual cosa, el professorat farà el seu horari habitual i atendrà als alumnes que decidisquen no exercir el seu dret a la vaga.


18-11-2015 Títols de Secundària, Batxillerat i Cicle Formatiu de Grau Superior 2011, 2012, 2013


ATENCIÓ PARES DELS ALUMNES DE 2n DE BATXILLERAT, l'Institut no participa de cap manera en l'organització del viatge de fi de curs que els alumnes volen fer a Mallorca. No estem d'acord amb aquest tipus de viatge i els preguem que s'informen dels fets que poden ocórrer en ells:

 http://www.cuatro.com/enlacaja/a_la_carta/en-la-caja-3-magaluf-pedro-garcia-aguado_2_1857480095.html


Telèfon del menor de la Comunitat Valenciana 900 10 00 33

El telèfon del menor de la Comunitat Valenciana, el 900 10 00 33, és un telèfon gratuït, que funciona les 24 hores al dia, tots els dies de l'any. Té com a objectiu facilitar denúncies situacions de risc o desempar de menors d'edat, oferint una resposta immediata, una informació, reorientant la situació o derivant-la als organismes competents per a la seua investigació o intervenció. http://www.bsocial.gva.es/portal/portal?id=5767


no-movil

ES RECORDA A TOTS ELS ALUMNES QUE NO PODEN PORTAR A L'INSTITUT NI TELÈFONS MÒBILS NI ALTRES DISPOSITIUS DE GRAVACIÓ. EN CAS DE PÈRDUA O ROBATORI EL CENTRE NO ES FARÀ RESPONSABLE.