17 | 12 | 2017

facebook       Avís legal: condicions d'ús i protecció de dades

 "Un xiquet, un mestre, un llibre i un llapis poden canviar el món" (Malala en el seu discurs en l'ONU)

 No puedes enseñárselo todo: sólo puedes ayudarle a encontrarlo por sí mismo". Galileo Galilei (1564-1642)

AGENDA D'ACTIVITATS

 

TAULER D'ANUNCIS 

28-11-17 LLISTAT PROVISIONAL D'AJUDES AL TRANSPORT ESCOLAR INDIVIDUAL 2017-18. Els interessats disposaran de deu dies des de la publicació al tauler d'anuncis del centre per formalitzar les al·legacions que consideren oportunes en la Secretaria.


31-10-17. Ja estan en la secretaria de l'institut els títols de Batxiller dels alumnes que acabaren en el curs 2015-16, per recollir-los cal portar el DNI.


26-09-17 TÍTOLS DE CFGS EDUCACIÓ INFANTIL del curs 2012-13 que poden recollir-se en la secretaria del Centre.


07-04-17 TÍTOLS D'ESO QUE ESTAN PER RECOLLIR DE LA SECRETARIA DE L'INSTITUT


La Conselleria d'Educació ha posat en marxa un nou canal d'informació a través de l'app Telegram.


ATENCIÓ PARES DELS ALUMNES DE 2n DE BATXILLERAT, l'Institut no participa de cap manera en l'organització del viatge de fi de curs que els alumnes volen fer a Mallorca. No estem d'acord amb aquest tipus de viatge i els preguem que s'informen dels fets que poden ocórrer en ells:

http://www.cuatro.com/enlacaja/a_la_carta/en-la-caja-3-magaluf-pedro-garcia-aguado_2_1857480095.html


 Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE) 900 116 117: telèfon per a resoldre els dubtes i conflictes que habitualment sorgeixen en l'ús d'Internet i les tecnologies per part de xiquets, adolescents i els seus pares. Més informació ací.


Telèfon de la Conselleria d'Educació contra l'assetjament escolar 900 018 018

Volem recordar-los que, abans de fer ús d'aquest telèfon, és molt important que, davant qualsevol problema, es posen en contacte amb l'equip directiu de l'institut. El Centre disposa d'un equip de convivència i mediació escolar amb reconeguda experiència gràcies al qual obtinguérem el premi nacional al foment de la convivència l'any 2015.


Telèfon del menor de la Comunitat Valenciana 900 10 00 33

El telèfon del menor de la Comunitat Valenciana, el 900 10 00 33, és un telèfon gratuït, que funciona les 24 hores al dia, tots els dies de l'any. Té com a objectiu facilitar denúncies situacions de risc o desempar de menors d'edat, oferint una resposta immediata, una informació, reorientant la situació o derivant-la als organismes competents per a la seua investigació o intervenció. http://www.bsocial.gva.es/portal/portal?id=5767


mobil

ES RECORDA A TOTS ELS ALUMNES QUE, A L'INSTITUT,  NOMÉS ESTÀ PERMÉS FER UN ÚS DIDÀCTIC DE DISPOSITIUS MÒBILS BAIX LA SUPERVISIÓ DEL PROFESSORAT. EN CAS DE PÈRDUA O ROBATORI EL CENTRE NO SE'N FARÀ RESPONSABLE.