22 | 08 | 2017

facebook       Avís legal: condicions d'ús i protecció de dades

 "Un xiquet, un mestre, un llibre i un llapis poden canviar el món" (Malala en el seu discurs en l'ONU)

 No puedes enseñárselo todo: sólo puedes ayudarle a encontrarlo por sí mismo". Galileo Galilei (1564-1642)


ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES EN L'IES PUÇOL


Avís per als usuaris del banc de llibres: els primers dies de setembre es donarà el nou material. Publicarem en la web l'horari de recollida.
19-07-17 Llistats definitius CFGS:

  • Admesos CFGS Educació Infantil

  • Admesos CFGS Integració social

  • No admesos CFGS

  • Informació per a la matrícula: els alumnes admesoso recolliran el soibre de matrícula de la Consergeria de l'institut els dies 18, 19 i 20 de juliol i es matricularan el dia i hora que s'indique en el sobre. Qualsevol persona podrà formalitzar la matrícula si porta degudament complimentat el sobre.


3-7-17 Viaje a Canterbury en otoño de 2017. Dado que el número de reservas no alcanza en estos momentos el mínimo exigible para formar grupo, la agencia "Home to home" ha aplazado las gestiones hasta el mes de septiembre, a la espera de que se incremente el número de alumnos interesados en realizar la actividad. En caso de que ésta no pudiera llevarse a cabo, "Home to home" devolverá el dinero de las reservas efectuadas hasta este momento. 


Enquesta per a les famílies sobre el projecte de la futura Llei Integral Valenciana d'Educació


07-04-17 TÍTOLS D'ESO QUE ESTAN PER RECOLLIR DE LA SECRETARIA DE L'INSTITUT


La Conselleria d'Educació ha posat en marxa un nou canal d'informació a través de l'app Telegram.


ATENCIÓ PARES DELS ALUMNES DE 2n DE BATXILLERAT, l'Institut no participa de cap manera en l'organització del viatge de fi de curs que els alumnes volen fer a Mallorca. No estem d'acord amb aquest tipus de viatge i els preguem que s'informen dels fets que poden ocórrer en ells:

 http://www.cuatro.com/enlacaja/a_la_carta/en-la-caja-3-magaluf-pedro-garcia-aguado_2_1857480095.html


Telèfon contra l'assetjament escolar 900 018 018

A partir de l'1 de novembre de 2016 ha començat a funcionar el telèfon contra l'assetjament escolar per a que alumnes, pares, professorat o qualsevol altra persona puga denunciar casos de violència en les aules. Els professionals que l'atenen podran derivar els casos a la inspecció educativa, centres de salut, forces de seguretat, fiscalia o altres autoritats competents.


Telèfon del menor de la Comunitat Valenciana 900 10 00 33

El telèfon del menor de la Comunitat Valenciana, el 900 10 00 33, és un telèfon gratuït, que funciona les 24 hores al dia, tots els dies de l'any. Té com a objectiu facilitar denúncies situacions de risc o desempar de menors d'edat, oferint una resposta immediata, una informació, reorientant la situació o derivant-la als organismes competents per a la seua investigació o intervenció. http://www.bsocial.gva.es/portal/portal?id=5767


mobil

ES RECORDA A TOTS ELS ALUMNES QUE, A L'INSTITUT,  NOMÉS ESTÀ PERMÉS FER UN ÚS DIDÀCTIC DE DISPOSITIUS MÒBILS BAIX LA SUPERVISIÓ DEL PROFESSORAT. EN CAS DE PÈRDUA O ROBATORI EL CENTRE NO SE'N FARÀ RESPONSABLE.