26 | 06 | 2017

facebook       Avís legal: condicions d'ús i protecció de dades

 "Un xiquet, un mestre, un llibre i un llapis poden canviar el món" (Malala en el seu discurs en l'ONU)

 No puedes enseñárselo todo: sólo puedes ayudarle a encontrarlo por sí mismo". Galileo Galilei (1564-1642)


ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES EN L'IES PUÇOL


LLISTAT PROVISIONAL D'ALUMNES ADMESOS EN FPB1 (curs 2017-18)

LLISTAT PROVISIONAL D'ALUMNES NO ADMESOS EN FPB1 (curs 2017-18)


EXÀMENS EXTRAORDINARIS D'ASSIGNATURES PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS

 EXÀMENS EXTRAORDINARIS DEL CURS 2016-17:


INFORMACIÓ SOBRE EL BANC DE LLIBRES


07-06-17 LLISTAT PROVISIONAL D'ADMESOS A LA PROVA D'ACCÉS AL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR


CALENDARI PAU 2017 (PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT)


 AJUDES AL TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2017-18. Sol·licituds des de l'1 de juny fins la formalització de la matrícula.


L'IES DE PUÇOL OFERTA PER AL CURS 2017-2018 EL CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR D'INTEGRACIÓ SOCIAL. (PREINSCRIPCIÓ DEL 25 DE MAIG AL 6 DE JUNY DE 2017. DOCV 05.04.2017)

Asistent d'admissió d'alumnes FP: 

http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos


PREINSCRIPCIÓ A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA


07-04-17 TÍTOLS D'ESO QUE ESTAN PER RECOLLIR DE LA SECRETARIA DE L'INSTITUT


PREINSCIPCIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR. INSTRUCCIONS I CALENDARI D'ADMISSIÓ CURS 2017-2018

Asistent d'admissió d'alumnes FP: 

http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos


CALENDARI ADMISSIÓ ALUMNAT ESO I BATXILLER PER AL CURS 2017-2018. PROCES ÚNIC D'ADMISSIÓ. 


Convocatòria de la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior: documentació, termini (del 17 al 31 de maig) i característiques.


La Conselleria d'Educació ha posat en marxa un nou canal d'informació a través de l'app Telegram.


ATENCIÓ PARES DELS ALUMNES DE 2n DE BATXILLERAT, l'Institut no participa de cap manera en l'organització del viatge de fi de curs que els alumnes volen fer a Mallorca. No estem d'acord amb aquest tipus de viatge i els preguem que s'informen dels fets que poden ocórrer en ells:

 http://www.cuatro.com/enlacaja/a_la_carta/en-la-caja-3-magaluf-pedro-garcia-aguado_2_1857480095.html


Telèfon contra l'assetjament escolar 900 018 018

A partir de l'1 de novembre de 2016 ha començat a funcionar el telèfon contra l'assetjament escolar per a que alumnes, pares, professorat o qualsevol altra persona puga denunciar casos de violència en les aules. Els professionals que l'atenen podran derivar els casos a la inspecció educativa, centres de salut, forces de seguretat, fiscalia o altres autoritats competents.


Telèfon del menor de la Comunitat Valenciana 900 10 00 33

El telèfon del menor de la Comunitat Valenciana, el 900 10 00 33, és un telèfon gratuït, que funciona les 24 hores al dia, tots els dies de l'any. Té com a objectiu facilitar denúncies situacions de risc o desempar de menors d'edat, oferint una resposta immediata, una informació, reorientant la situació o derivant-la als organismes competents per a la seua investigació o intervenció. http://www.bsocial.gva.es/portal/portal?id=5767


no-movil

ES RECORDA A TOTS ELS ALUMNES QUE NO PODEN PORTAR A L'INSTITUT NI TELÈFONS MÒBILS NI ALTRES DISPOSITIUS DE GRAVACIÓ. EN CAS DE PÈRDUA O ROBATORI EL CENTRE NO ES FARÀ RESPONSABLE.