24 | 04 | 2017

facebook       Avís legal: condicions d'ús i protecció de dades

 "Un xiquet, un mestre, un llibre i un llapis poden canviar el món" (Malala en el seu discurs en l'ONU)

 No puedes enseñárselo todo: sólo puedes ayudarle a encontrarlo por sí mismo". Galileo Galilei (1564-1642)

Proves homologades d'idiomes per a l'obtenció del Certificat del Nivell Bàsic.

Informació general

Guia informativa

Exemple de la prova: listening, reading, writing, speaking