26 | 06 | 2017

facebook       Avís legal: condicions d'ús i protecció de dades

 "Un xiquet, un mestre, un llibre i un llapis poden canviar el món" (Malala en el seu discurs en l'ONU)

 No puedes enseñárselo todo: sólo puedes ayudarle a encontrarlo por sí mismo". Galileo Galilei (1564-1642)

Llistes de lLibres per al curs 2016/2017

 

Els llibres que apareixen en els llistats en color roig són els canvis respecte del curs anterior.

Els llibres que apareixen en color blau són les modificacions que les editoriels ens han enviat en setembre per canvi d'ISBN.

 

1r ESO

1r GECC

1r ACIS

(necessitats educatives especials)

 2n ESO

 2n PMAR

 

2n ACIS

(necessitats educatives especials)

 

 3r ESO

3r PMAR

 3r ACIS

(necessitats educatives especials)

 4t ESO

 PR4

 4t ACIS

(necessitats educatives especials)

FPB1 (1r de formació professional bàsica)

FPB2 (2n de formació professional bàsica)

1r Batxillerat

2n Batxillerat

CFGS Educació Infantil: anglès

 

LLIBRES DE LECTURA DEL CURS 2016-17