17 | 12 | 2017

facebook       Avís legal: condicions d'ús i protecció de dades

 "Un xiquet, un mestre, un llibre i un llapis poden canviar el món" (Malala en el seu discurs en l'ONU)

 No puedes enseñárselo todo: sólo puedes ayudarle a encontrarlo por sí mismo". Galileo Galilei (1564-1642)

Vaga d'alumnes

El dret a la vaga d'alumnes ve reconegut en el decret de drets i deures dels alumnes, pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d’administració i servicis. DECRET 39/2008, de 4 d’abril.

 

 

 

Recordem que, segons la normativa actual, els alumnes de 1r i 2n d'ESO no tenen dret a la vaga.